Złapano wyjątek: Ta kategoria(1002) jest zablokowana
Plik: /home/users/bimot/application/default/controllers/IndexController.php
Linia: 162
Kod:0
#0 /home/users/bimot/application/default/controllers/IndexController.php(13): IndexController->fetchCategory()
#1 /home/users/bimot/library/Zend/Controller/Action.php(503): IndexController->indexAction()
#2 /home/users/bimot/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(285): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction')
#3 /home/users/bimot/library/Zend/Controller/Front.php(935): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#4 /home/users/bimot/front_controller.php(90): Zend_Controller_Front->dispatch()
#5 /home/users/bimot/public_html/index_dev.php(7): CMSFrontController->dispatch()
#6 {main}